'n Opwindende Afrikaanse skool op die plaas - waar jy 'n wye keuse het!
Tel: 012 255 5646
Selfoon: 078 934 1774
Faks: 086 608 2556 / 086 519 3921
E-pos: wagpos@mweb.co.za
Posadres: Privaatsak X5005, Brits, 0250