'n Opwindende Afrikaanse skool op die plaas - waar jy 'n wye keuse het!
Sel: 071 657 2733
Sel: 071 657 2739 / 071 659 6493
Faks: 086 608 2556 / 086 519 3921
E-pos: wagpos@mweb.co.za
Posadres: Privaatsak X5005, Brits, 0250