Skoolgeld betaalbaar per Jaar

Skoolgeld per jaar is R16 500 as die jaar vooruit betaal word verkry u 7% afslag, bedrag betaalbaar is dan R15 354.

Koshuisgelde betaalbaar per Jaar

Koshuis gelde per jaar is R24 090

Skool & koshuis Kwartaaliks

Gesamentlik: R 40 590per jaar Maandeliks: R 3 690 oor 11 maande. Eenmalige betaling: Indien betaling voor 28 Februarie 2018 geskied word 10% korting toegestaan en beloop bedrag R39 435

Skool Bank besonderhede

Bank besonderhede : FNB, Brits 260 146, Tjekrek 620 595 35 991

Rekeningstate

Rekeningstate word kwartaalliks uitgestuur. Skool en koshuisgelde moet voor einde Oktober van elke jaar opbetaal wees.

Epos Besonderhede:

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Algemene Kontak:

Sel: 071 657 2733
Sel: 071 657 2739
Sel: 071 659 6493
Faks: 086 608 2556
Faks: 086 519 3921
Nood nommer: 078 934 1774
 

Kantoor & Skoolure

Kantoorure:

Maandag - Donderdag:  07H30 – 14H00

Vrydag:  07H30 – 14H00

Skooltye:

Maandag - Donderdag:  07H10 – 13H45

Vrydag:  07H10 – 14H00

Koshuis Kontak:

Uitkoms

Mr. J Hinds 

 

Hierbegin

Mr. G Stander